Moc se Vám omlouváme. V tuto chvíli, jsme z provozních důvodů museli ukončit službu Ponny expres. Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů volejte +420 604 483 044

Vzor odstoupení od kupní smlouvy

Nakupující:

 

 

 
Prodávající:

Koníčkův dvůr s.r.o.

IČ: 05477310

DIČ: CZ05477310

se sídlem: č.p. 49, 739 51 Vojkovice 

 
V …........................................
 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. ………….. uzavřené na dálku
 
Vážený pane, vážená paní,
 
dne ………………. jsem uzavřel prostřednictvím Vašeho e-shopu kupní smlouvu č. …............., jejímž předmětem byla koupě …..................................................za  …............ Kč.
 
Tímto Vám oznamuji, že jsem se rozhodl odstoupit od výše uvedené kupní smlouvy v souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 
Neporušené, nepoužité Zboží v původním obalu Vám dnes …........................... zasílám  na adresu Vaší prodejny. Také Váš žádám o vrácení kupní ceny zboží ve výši …............... Kč na bankovní účet č............................................. do 14 dnů od doručení mnou vráceného zboží i tohoto odstoupení od kupní smlouvy.
 
S pozdravem
 
 
 
(vlastnoruční podpis)

 
 
Kopie kupní smlouvy č. …..........................